Top 10 öis Match Idag Resultat - Alicante Bg

8518

Tietotekniikka ja ohjelmistot : Kirjat eKirjastosta eKirjasto

Sulje SPSS valitsemalla: File->Exit tai painamalla oikean yläkulman X:ää. A) Avaa IBM SPSS Statistics-ohjelmisto työpöydältä tai Käynnistä-valikon kautta. Avaa aiemmissa harjoituskerroissa käytetty aineisto. B) Tunnuslukujen laskeminen. Valitse Analyze → Descriptive Statistics → Descriptives.

  1. Quantum mechanics for dummies
  2. Skilsmassa dokument
  3. U kala bass
  4. Empowerment quotes
  5. Autocad kurs

Lomakaudella tulleet palautukset tarkistetaan lomakauden päättyä. SPSS Finland Oy:n tiloissa tapahtuessaan lounaan ja kahvitarjoilun (½-päiväkursseilla vain kahvitarjoilu) Uusia ulottuvuuksia ohjelmasi käyttöön Kurssit järjestetään aina viimeisimmällä ohjelmaversiolla ellei toisin sovita. A) Avaa IBM SPSS Statistics-ohjelmisto ty?p?yd?lt? tai K?ynnist?-valikon kautta. Jatkossa kaikki ohjeet ja kuvat ovat version 19 mukaisia.

Yhteydet muihin sovelluksiin. Kurssilla tulosten tulkinta ei ole pääosassa, vaan ohjelmaan tutustuminen. Tulosten tulkintaan perehdytään (SPSS-kurssilla käytyjen testien osalta) tilastotieteen perusopintokursseilla.

Socialstyrelsen adhd statistik, här hittar du statistik om läkemedel

TILP350 SPSS-KURSSI Laajuus: 2 op Edeltävät opinnot: Joko matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kurssit Tilastotieteen peruskurssit 1 ja 2 tai Tilastomenetelmien peruskurssi tai kasvatustieteen laitoksen kurssi KASA010 Kasvatustieteellinen tutkimus II tai KTKA020 Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op). TILP350 SPSS-kurssi (2 op) TILA420 SAS-kurssi (2 op) TILS644 Monimuuttujamenetelmät (2–5 op) TILS1500 Kausaalimallit (2–5 op) TILS1510 Puuttuva tieto (2–5 op) TILS120 Matriisilaskenta tilastotieteessä (4 op) TILS210 Elinaikamallit (2–5 op) TILP350 SPSS-kurssi (2 op) Valinnaiset opinnot.

Spss kurssi

"Suomi ei tarvitse pakolaisia" Schwartzin arvoteorian

Spss kurssi

Kurssin suoritettuaan opiskelija: TILP350 SPSS-kurssi, 2 op, JY:n avoin yliopisto Avoin yliopisto. Tiedotus: * osaa muodostaa SPSS havaintoaineiston *osaa kuvailla havaintoaineistoa ja muuttujien välisiä riippuvuussuhteita taulukoiden, graafien ja peruskursseilla opittujen tunnuslukujen avulla Tällä kurssilla on tavoitteena opettaa tutkijoille SPSS-ohjelmiston käyttöä tilastollisten analyysien toteutuksessa. Pääpaino on valikoiden avulla tapahtuvan ohjelman käytön opetuksessa. Kurssi on itsenäinen kokonaisuus. Koko kurssin opetus tapahtuu pienryhmässä mikroluokassa menetelmäopetuksen ohessa harjoittelemalla esimerkkiongelmia Kurssin sisältö (teoriaa 16t ja SPSS-mallinnusta 24t, 3+4 op) Teoriakurssin opintojaksoilla tarkastellaan kvantitatiivisen tutkimuksen suorittamista vaiheittain. Esim.

H10 tenerife playa aurinkomatkat. Snooker online live. Töölön yhteiskoulu. Super bowl 2017 halftime show.
Gymnasium kronoberg dexter

Spss kurssi

Valitse väh.

Kurssi suoritetaan tekemällä verkossa lopputentin tehtävät. Yleistä tietoturvasta, 1 op. URAP1000. TILP350 SPSS-kurssi (2 op) JSBY1210 Matematiikan kertauskurssi (4 op) JSBY1220 Talousmatematiikka 1 (4 op) FYSY0100 Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa Spss kurssi uef.
Nordea aktie analys

ap safari watch
entertainer background 5e
vad betyder ytspanning
ruf ctr 2021
jon karlsson hockey
inre harmoni

Stigmatisering av personer som lever med en psykisk sjukdom

April. April 8-9. 356014J Intervention research (5 ECTS) Registration to the course (until 25.3.2021) from this link >>>>. April 26. HBS-DP Research Plan Seminar. TILP350 SPSS-kurssi ja TILA420 SAS-kurssi eivät ole enää pakollisia.