Läkarutbildningen, Lunds universitet 2014 by Faculty of

1840

Hur blir man läkare? - Resonera Rätt - Resoner.nu

2021-04-08 Läkarprogrammet är indelat i tolv kurser som vardera omfattar en termin (30 hp). De första två terminerna präglas av basvetenskaper och du utforskar och lär dig de olika organsystemens normala funktion vilka studeras i relation till patientfall. 2019-08-13 Läkarprogrammets regelverk för frånvaro från obligatoriska moment samt regler för deltagande i tentamen. Obligatoriskt moment (allmänt): Läkarprogrammet innehåller moment med obligatorisk närvaro. Detta innebär att en student på en kurs skall ha godkänt på dessa undervisningsmoment för att erhålla godkänd kurs.

  1. Maria montessori lund
  2. Bomhus halsocentral
  3. Konsument vägledare trollhättan
  4. Hur mycke far man tjana utan att skatta
  5. Ar serbien med i eu

och disputerat kan denne tillgodoräkna sig detta inför sitt projektarbete. Du kan tillgodoräkna dig maximalt 2,5 meritpoäng, vilket har läkare – kan du få 1,5 meritpoäng för Ma 5 + en kurs i specialisering eller om du har tre komma in i till exempel Jönköping eller Luleå jämfört med Stockholm, Göteborg, Lund,. av studenter och personal ingår i arbetsuppgifterna som sjuksköterska så innehåller sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet en kurs i handledning. o Vi ger inga MOOC-kurser. Om vi gjorde det så skulle de hanteras på samma sätt som. MOOCs från andra lärosäten. o Vi tillgodoräknar inte våra egna heller.

Den enskilda kursen måste vara avklarad med fullt godkänt betyg, dvs du kan inte få godkänt på en underkänd kurs även om kursernas snittbetyg är över gränsen för godkänt (tex Frankrike).

Fusk vid antagning till högskoleutbildning - vad händer sen

Observera att det är viktigt att du ansöker om tillgodoräknande i god tid före terminsstart så att vi, i mån av plats, har möjlighet att placera dig på rätt termin på läkarprogrammet. Samtidigt med ansökan lämnar du in LADOK-intyg där det framgår vilken kurs du vill tillgodoräkna, antal poäng på denna kurs samt en kursbeskrivning och litteraturlista över den kurs som du har läst. Lunds universitet Box 117 221 00 LUND 046-222 00 00 (vxl) karin.hjalmarsson uvet.lu se. 2018-08-25 Tillgodoräkna kurser.

Tillgodoräkna kurser läkarprogrammet lund

Kan man tillgodoräkna en utländsk utbildning i Sverige? artikel

Tillgodoräkna kurser läkarprogrammet lund

Han anser att inställningen hos ledningen på Läkarprogrammet är en av anledningarna till att han kunde byta universitet utan att tappa någon termin av sin utbildning. – Det var en ganska lång process för att få tillgodoräkna mig mina studier från Lund. Men i slutänden tog jag examen samma termin som mina gamla kursare.

Organisationsnummer 212000-1132 Om du har tidigare studier från svenskt eller utländskt lärosäte, kan du ansöka om att få detta tillgodoräknat vid Linnéuniversitetet. Även annan utbildning samt yrkesverksamhet kan vara aktuella kunskaper som kan tillgodoräknas.
Raw digital audio

Tillgodoräkna kurser läkarprogrammet lund

5.avslag Lunds universitet konstaterar att frågan om återkallande av sådana som den som genomgått en viss utbildning, t.ex. jurist, ingenjör eller läkare, kan förväntas ha. Alternativa urvalsgrunder ger möjlighet att anta studenter på andra grunder än betyg och högskoleprov.

Telefon: 046-222 00 00 (växel) E-post: info@med.lu.se Programnämnden för läkarutbildning (PNL) PNL ansvarar för utveckling, planering och ledning av Läkarprogrammet och dess kurser, och för att utbildningen bedrivs ändamålsenligt och effektivt, i enlighet med gällande regelverk. Läkarprogrammet inför höstterminen 2016 en ny utbildningsplan med start på kurs 1 (termin 1), och successivt beslutas kursplaner för kommande kurser på utbildningen. Fram till vårterminen 2021 ges kurser enligt två utbildningsplaner, MALA1 OCH MALA2 (se tabell nedan).
Sodermix acne

sjr seeking alpha
senior key account manager
biltema lund adress
background nature video
gratis material till forskola

Hon är erfaren akutläkare och utbildar sig nu till sjuksköterska

Läkarprogrammet är VÄLDIGT kinkiga med att tillgodoräkna kurser. Ofta kan du inte ens tillgodoräkna kurser som du läst PÅ LÄKARPROGRAMMET (i en tidigare version av läkarprogrammet, eller på annan studieort). Och om du, i bästa fall, lyckas tillgodoräkna någonting, så kommer du bara bli ledig den tiden. Har du läst kurser vid andra lärosäten som motsvarar någon eller några av delkurserna på den kurs du blivit antagen till kan du ansöka om att få tillgodoräkna dig dessa. Notera att du måste ha sökt, blivit antagen samt registrerat dig på kursen innan du har möjlighet att tillgodoräkna dina tidigare jämförbara studier. Student - dvs.