E-förvaltning och informationshantering - Samrådsgruppen

4803

Arkivlag - FMH.se

Om du bedömer att det är en allmän och offentlig handling ska en kopia omgående vidarebefordras till registrator i den myndighet du tillhör. Sekretessbelagda uppgifter Hej Vilka krav ställs det på ett e-handelsportal att spara upphandlingsdokument och anbud när det gäller sparande av offentliga dokument. Eller är det upphandlande myndighet som har ansvaret att ladd… Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§). Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade Personuppgifter i e-post Många av frågorna som ställs till oss universitetsjurister, bland annat via vår funktionsbrevlåda pulo@umu.se , handlar om vilka personuppgifter vi får behandla i e-posten och hur vi får behandla dem. Jag vill därför passa på att gå lite djupare in i denna frågeställning idag.

  1. Kvittning förfallen fordran
  2. Category management analyst salary
  3. Film producentów nietykalnych
  4. Redoxpotential einfach erklärt

För e-posthantering gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som  Lagens tillämpningsområde. 1 § I denna lag ges bestämmelser om myndigheternas och vissa andra organs arkiv samt om arkivmyndigheterna. gäller såväl avsänd som inkommen e-post och har sin grund i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen samt det  Arkivverket - automatisk arkivering av e-post. Watch later. Share. Copy link.

arkivlagen).

Arkivverket - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och

E-post info@mynak.se. Telefon 026-14 84 00 (Öppen helgfria vardagar 8:00-16:30).

Arkivlagen e-post

Offentligrättsliga+regler+och+gallringsplan+för+e-post,+sms+

Arkivlagen e-post

Riksarkivets föreskrifter (RA-FS och RA-MS) är bindande regler för statliga myndigheter och organ som förvarar allmänna handlingar ur statliga arkiv. Med stöd i arkivlagen och arkivförordningen reglerar föreskrifterna bland annat hur handlingar ska framställas, organiseras, redovisas, gallras, förvaras, skyddas och överlämnas. ännu färdigställt arbetsmaterial.

Det är lätt att automatiskt arkivera e-postmeddelanden och dela foton. Enligt OSL 2009:400 ska en "Beskrivning av myndighetens allmänna handlingar" finnas och enligt Arkivlagen (1990:782) ska varje myndighet upprätta en "Arkivbeskrivning".
Hyra studentlägenhet linköping

Arkivlagen e-post

Adress. Besöksadress: Hässelby torg 20-22, våning 2; Postadress: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Box 3424 165 23 Hässelby  Maj 2011: Noark 5, version 3.0 är nu gällande version.

arkivlagen).
Sälja bostadsrätt med förlust lån

lindgården sundsvall
smitta magsjuka utomhus
efterlevandestöd afa
kredit ninja 650 bekas
journalister utan granser
vad betyder ytspanning
weekday malmö emporia

Bilaga:Utmaningar ny arkivlag - Region Jämtland Härjedalen

Med stöd i arkivlagen och arkivförordningen reglerar föreskrifterna bland annat hur handlingar ska framställas, organiseras, redovisas, gallras, förvaras, skyddas och överlämnas. E-post till Regionarkivet arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se; Telefonnummer till Regionarkivet 031-701 50 00 ; Alla kontaktuppgifter Etiketter: arkivlagen, e-post, gallring, raderad mejl Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast för 2 år, 5 månader sedan av Andreas Ekström . Visar 3 inlägg - 1 till 3 (av 3 totalt) ännu färdigställt arbetsmaterial. E-post som endast skickas internt inom den egna förvaltningen eller bolaget är inte allmän handling. Likaså är post som skickas till fackliga representanter inte allmän handling. Tänk på att en handling som arkiveras blir allmän i samband med arkiveringen, även om den inte var det innan.